— Opprøret er et forsøk på statskupp, sa politiminister Vakhtang Kutateladze på et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet i den tidligere sovjetrepublikken.

Fullt kamputstyr Opprørssoldatene forlot uten tillatelse sin egen forlegning, med fullt kamputstyr og i pansrede kjøretøyer, og tok kontroll over en base som tilhører innenriksdepartementet, 25 kilometer utenfor Tbilisi. De skjøt én gang mot representanter fra regjeringen, men ingen skal være skadd.

Russisk TV opplyste at det var rundt 500 soldater i nasjonalgarden som barrikaderte seg med stridsvogner i forlegningen utenfor hovedstaden.

Etter hvert sluttet flere sympatisører seg til, og gruppen skal ha vokst til 1000 mann. Samtidig ble 40 soldater fra innenriksstyrkene, som ikke ville være med, sluppet løs.

Krever lønn Bakgrunnen for opprøret skal være krav om bedre levekår. Soldatene har angivelig ikke fått utbetalt lønn på 14 måneder. De skal også ha krevd at regjeringen går av.

Forsvarsminister David Tevsadze innledet forhandlinger med opprørerne. En georgisk parlamentariker som reiste til åstedet, sa at opprøret hadde sammenheng med økonomiske problemer.

— Det er ingen hemmelighet for noen at de sosiale forholdene for georgiske soldater er svært vanskelige, sa Iraklij Batiasjvili.

Myndighetene forsterket sikkerheten rundt offentlige bygninger, og stengte alle veier i området rundt den okkuperte forlegningen.

Sjefen for innenriksstyrkene, Georgij Sjervasjiidze, sa at opprørerne har tunge våpen, og at det også fins tunge våpen i leiren de har okkupert.

Lovte amnesti President Eduard Sjevardnadse lovte fullt amnesti til soldatene om de ga seg i løpet av dagen. Han sa han ville møte lederne deres etter at de gir seg, for å drøfte problemene de måtte ha, ifølge georgisk radio.

Den tidligere sovjetrepublikken Georgia har gjennomlevd stadig uro siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.NTB