— Det er første gang det er skutt direkte mot norske soldater i Afghanistan, og vi ser selvfølgelig alvorlig på episoden, sier oberstløytnant Tore Idsøe ved Forsvarskommando Sør-Norge.

Minnemarsj

— Soldatene deltok i en minnemarsj for en britisk soldat, som ble skadet av en mine i januar, opplyser oberstløytnant Tore Idsøe til bt.no.

Om lag 30 soldater fra flere nasjoner deltok i marsjen.

Ved 10.30-tiden (07-tiden, norsk tid) ble gruppen beskutt fra lang avstand. Hvem som fyrte av skuddene, eller hvor de ble avfyrt fra, er ikke klart.

Britiske styrker undersøker nå saken.

Idsøe legger imidlertid til at episoden i fjellene nordøst for Kabul karakteriseres som relativt udramatisk. Miner, som disse nordmennene er i området for å fjerne, er en langt større trussel enn direkte angrep.

— De har rapportert at de ble beskutt med håndvåpen. De er ikke i tvil om at de var mål for skuddene, og hørte enten nedslag eller at kulene pep forbi, sier Idsøe.

Avdelingen gikk øyeblikkelig i dekning, og anropte hovedkvarteret over radio. En lastebil ble sendt fra Kabul for å hente dem, og de ble fraktet tilbake til hovedkvarteret.

Tillintetgjør våpen

Nordmennene er befal fra minedykkeravdelingen ved Haakonsvern, og de var med i en avdeling fra International Security Force (ISAF). De er stasjonert i Kabul, og jobber i et såkalt EOD-team.

— I tillegg til minerydding, tillintetgjør de raketter og ammunisjon, forklarer Idsøe til bt.no.