• "Tampa" er i en nødssituasjon. Soldatene som har bordet "Tampa" har ikke rett til å hindre skipet fra å gå til havn. Det slår den alminnelige havretten fast, sier professor Geir Ulfstein ved Institutt for offentlig rett.

— Det er staten hvor skipet er registrert som har myndighet over det på fritt hav. I farvannet til den enkelte stat har skipet rett til fri gjennomfart. Dette er neppe tilfelle i denne saken, fordi Tampa åpenbart var på vei til havn. Men det er syke folk om bord og skipet er i nød. Kapteinen sier skipet ikke lenger er sjøverdig. Da har skipet likevel rett til å gå til havn. Australske myndigheter kan ikke hindre det, sier Ulfstein.

Ifølge pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet skal australske myndigheter ha truet med å nekte de utmattede båtflyktningene medisinsk hjelp, dersom ikke "Tampa" snur og returnerer til internasjonalt farvann.

— Australske myndigheter har neppe plikt til å yte legehjelp, men soldatene kan etter den alminnelige havretten ikke hindre skipet å gå til havn, sier Ulfstein.