• Jeg vil gjerne ha Norge med på krisehåndtering i EU-regi, sier Javier Solana, sjef for EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Harald MaalandBrussel

I en samtale med Bergens Tidende legger Solana vekt på Norges erfaring med fredsbevarende operasjoner og krisehåndtering, og viser blant annet til at det norske NATO-hovedkvarteret på Jåttå i april overtar ansvaret for Kfor-styrken i Kosovo.

Han mener også at Norge vil kunne øve innflytelse på EUs felles sikkerhets— og forsvarspolitikk gjennom den formelle rammen som er lagt, selv om den ikke er perfekt:

— Vi vil lytte til Norge og andre før avgjørelsene tas, og ved deltakelse i operasjoner er de med og bestemmer. Men selve avgjørelsene må tas her av EUs medlemsland, sier Solana

Spent i Sør-Serbia Det er stadig Balkan som er i brennpunktet for EUs sikkerhetspolitikk, og i dag deltar Javier Solana på Balkan-toppmøtet i Makedonias hovedstad Skopje, der statssjefene i Balkan-landene samles til årlig konferanse. Blant de hete temaene som skal diskuteres, er den spente situasjonen i Presevo-dalen i det sørlige Serbia, der etnisk albansk gerilja har trappet opp sine aksjoner i grenseområdet mot Kosovo. Solana påpeker at observatører fra EU er de eneste utlendinger som er utplassert der nå.

— Temaet skal også diskuteres på NATOs utenriksministermøte tirsdag, der jeg er invitert til å delta, sier Solana. - Det er ikke så enkelt å bruke Kfor i Presevo-området, fordi Kfors mandat er i Kosovo. Men det kan komme på tale å innsnevre den fem kilometer brede sikkerhetssonen langs grensen mellom Kosovo og resten av Serbia, for bedre å kunne overvåke aktiviteten i området, legger Solana til. NATOs utenriksministermøte tirsdag blir det første der USAs nye utenriksminister, Colin Powell, deltar. Det blir Nato-rådets første skikkelige anledning til å føle regjeringen til George W. Bush på tennene. Og det er betegnende for EUs nye sikkerhetspolitiske rolle at også Javier Solana skal delta.

Også utenfor Europa EU skal etablere en styrke på 60.000 mann som skal kunne delta i fredsbevarende og krisehåndterende operasjoner. Også land utenfor EU er invitert til å delta - land som søker medlemskap i EU og land som er med i Nato, men ikke EU - og Norge har meldt på 3500 mann til denne europeiske beredskapsstyrken.

Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad