HEIDI AMSINCK

Enhver som har fulgt de britiske konservatives eksistensielle krise siden 1997, vil ha en følelse av deja-vu i disse dager.

Fire ledere har «toryene» vært gjennom siden fenomenet Tony Blair tok britisk politikk med storm for åtte år siden. Nå er enda en etterlysning i gang, men teksten i jobbannonsen er i bunn og grunn den samme:

Hvor er mannen eller kvinnen som kan gi De Konservative en reell sjanse til å snappe regjeringsmakten fra Labour?

Kandidatene poserer denne uken på partiets årlige kongress i den nordengelske badebyen Blackpool, hvor ledervalget totalt dominerer dagsordenen.

Kontrollerte i 18 år

De Konservative kontrollerte britisk politikk i mange år og satt med makten i 18 år fra 1979 til 1997, først under jernladyen Margaret Thatcher og siden under John Major.

Men etter at Labour midt på 1990-tallet erobret Storbritannias politiske midtbane med et program som på mange punkter liknet De Konservatives til forveksling, har det borgerlige partiet lett etter en ny identitet.

Problemet er at man ikke har kunnet bli enige om hva denne identiteten skal være. Og uenigheten har vært spesielt bitter når det gjelder Europa-politikken.

I mellomtiden er De Konservatives medlemsskare blitt eldre og eldre, og partiet har forsømt å tiltrekke seg velgere i 20— og 30-årene, spesielt unge kvinner. Det er også en underrepresentasjon av etniske minoriteter. Begge deler avspeiles i kandidatlistene.

Partiformann Francis Maude advarer om at det ikke finnes noen garanti for det konservative partiets overlevelse. Det nytter ikke bare å fortsette som før.

— Vi er nødt til å komme med en overbevisende visjon om morgendagens Storbritannia, som virkelig inspirerer de unge, sier Maude.

Samtlige av de fem kandidatene som foreløpig har erklært sin interesse for lederposten, hevder å ha en slik visjon.

Fremst i kappløpet, side om side, er henholdsvis 65 år gamle, tidligere finansminister Kenneth Clarke og den tidligere Europa-ministeren David Davies (56).

Kenneth Clarke er kjent for sin humoristiske og bramfri fremtoning og for sin motstand mot Irak-krigen, som De Konservative ellers generelt støttet.

Han sier han er den eneste politiske tungvekter som virkelig er i stand til å utfordre Blairs forventede etterfølger Gordon Brown i neste valg. Men kritikerne peker på hans relativt høye alder og at han med sine varme holdninger til Europa neppe er mannen som kan forene de stort sett euroskeptiske konservative.

David Davies derimot, representerer høyrefløyen i partiet. Han er erklært euroskeptiker og erkeambisiøs og regnes som en sterk lederkandidat fordi han med en tøff oppvekst i trange kår går imot den vanlige oppfatningen av De Konservative som partiet for den rike eliten.

Valg i desember

Den neste leder etter Michael Howard, som selv fulgte etter Iain Duncan Smith, William Hague og John Major, velges med brevstemmer fra de menige partimedlemmene rundt i landet, men først etter at de konservative Underhus-medlemmene har utpekt to kandidater. Det endelige valget antas å finne sted tidlig i desember.

For vinneren vil det først og fremst dreie seg om å samle og modernisere partiet i opposisjon mer enn å vippe Labour av pinnen. For neste parlamentsvalg ventes ikke å finne sted før i 2009 eller 2010.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende