WIBECKE LIE, NTBLondon/Oslo

Søndag hadde den britiske avisen Daily Telegraph et større intervju med det norske kongeparet i forkant av statsbesøket, men det er kronprinsens forlovede som får mest omtale i intervjuet. Under overskriften "Søkelys på alenemoren som blir dronning" forteller journalist Caroline Davies om den økende medieoppmerksomheten som er blitt det norske kongehuset til del etter at kronprinsen forlovet seg med en ugift mor og at de to var samboere før de ble offisielt forlovet.

"Det var en gang da Buckingham Palace kunne kaste misunnelige blikk over Nordsjøen til Norge. Her kunne kong Harald og dronning Sonja nyte rundhåndet støtte fra sitt folk uten påtrengende oppmerksomhet fra pressen... Men når Dronningen og prins Philip kommer til Oslo neste uke vil de ha mer til felles med den norske kongefamilien enn samme forfedre", skriver Caroline Davies.

Flytter grenser Som ugift mor og forlovet med landets tronarving, flytter Mette-Marit Tjessem Høiby som ugift mor grenser selv i "det mest moderne av alle monarkier", skriver Daily Telegraph. Avisen omtaler også at hennes sønns far er dømt for besittelse av narkotika og at Mette-Marit tidligere hadde tilknytning til landets house party-miljø der bruk av narkotiske stoffer var alminnelig.

Men i intervjuet, som ifølge avisen foregikk "i deres beskjedne kontor på Slottet", sier kongeparet at de ser fram til det forestående bryllupet. De synes sønnens forlovede er en enestående person som de er kommet til å sette stor pris på.

Kongeparet kommer også inn på forholdet til Mette-Marits sønn, Marius, og forteller at fireåringen allerede er blitt en del av familien, selv om kronprinsen har sagt at det ikke er aktuelt å adoptere gutten.

Vanskeligheter selv Dronning Sonja forteller om de vanskelighetene hun selv hadde da hun kom inn i kongefamilien, der hoff og stab var svært mannsdominert:

— Det tok åtte år før jeg fikk eget kontor på Slottet og ytterligere ett år før jeg fikk egen sekretær. Derfor var det viktig for meg å hjelpe min kommende svigerdatter, slik at hun fikk en bedre start.

Dronningen forteller at hun i forbindelse med ombyggingen på Slottet sørget for at det ble avsatt kontor ved siden av kronprinsens til den kommende kronprinsessen, selv om de den gang ikke visste hvem det kom til å bli.

"Basert på respekt" Kongeparet blir også spurt om sitt forhold til pressen etter at Mette-Marit og hennes sønn kom inn i familien. Kong Harald mener det fortsatt er forskjell på norsk og en mer pågående utenlandsk presse.

— Vi jobber sterkt for å ha et godt forhold til pressen, og i det store og hele har vi et godt forhold basert på gjensidig respekt, sier kongen, som også sier at den norske kongefamilien har et nært forhold til sitt folk.

Han mener det er fordi vi er et lite land med bare 4,5 millioner innbyggere - bare halvparten så mange som bor i London - og derfor lettere å komme i kontakt.

Den norske kongefamilien ser også annerledes enn den britiske på hvordan familiens barn og unge skal forberedes på sine roller. De norske kongebarna har gått på vanlige skoler med det resultat, sier kongen, at "de kjenner sitt folk".

DEL AV KONGEFAMILIEN: Lille Marius er allerede blitt en del av kongefamilien, sier kong Harald og dronning Sonja i et intervju med den britiske avisen Daily Telegraph søndag. (FOTO: ERIK JOHANSEN, SCANPIX)