23 prosent av de spurte i en meningsmåling utført for NBC News og Wall Street Journal har tro på presidentens Irak-strategi, mot 34 prosent for en drøy måned siden.

Bare hver femte amerikaner – 21 prosent – mener Bush bør få bestemme den videre kursen i Irak, mens 59 prosent mener at den nyvalgte kongressen der demokratene er i flertall bør bestemme.

Også innen Bushs eget parti er misnøyen økende. Hver tredje republikaner støtter ikke presidentens håndtering av Irak-krigen, viser målingen.

Nesten sju av ti sier at de er mindre sikre nå enn tidligere på at USA vil lykkes i Irak og 53 prosent kan ikke se at USA har noen forpliktelser overfor soldater som er drept og såret i Irak til å bli værende i landet.

34 prosent av de spurte mener Bush gjør en generelt god jobb som president, og dette er den laveste tilslutningen han noensinne har fått på NBC News-målingene.

I en meningsmåling utført for ABC News og Washington Post sier 52 prosent av de spurte at USA er i ferd med å tape krigen i Irak, mot 34 prosent for ett år siden.

Bare 25 prosent av de spurte i denne målingen mener Bush-administrasjonen har en løsning for Irak, og 61 prosent kan ikke lenger se at krigen i Irak er verdt å kjempe.

KEVIN LAMARQUE/REUTERS