Etter 17 måneders konstant tilbakegang med synkende forbruk, lavere produksjon og økende ledighet, er den amerikanske økonomien begynt å vise de første svake tegn på at om ikke bunnen er nådd, så er den veldig nært.

Den verste delen av den årelange resesjonen nærmer seg slutten, men selv i den mest positive betydning er verdens største økonomi fortsatt skrøpelig. Det skal ikke mye til å sende den på en ny nedtur. Et sammenbrudd i banksektoren og påfølgende statlig redningsaksjon kan få alvorlige konsekvenser.

Enda alvorligere kan det bli hvis bilgiganten General Motors bryter sammen eller ser seg tvunget til å gå til betalingsstans i håp om å redde bare en del av det som i årtier var juvelen i amerikansk industri.

Mindre skremt

I første omgang kan det likevel konstateres at både investorer, forbrukere og huskjøpere er mindre skremt enn de var for bare noen få uker siden. Siden aksjekursene tidlig i mars nådde bunnen på børsen i Wall Street er de steget med 20 prosent.

I løpet av påsken meldte flere store detaljkjeder enda en gang om synkende salg, men nedgangen ble ikke så stor som fryktet, og giganten Wall-Mart går fortsatt i pluss. Det bekrefter følelsen av at lavpriskjedene får nye kunder i trange tider.

«Husselger» Obama

På boligmarkedet har det dramatisk prisfallet kalt frem flere kjøpere mens andre ganske enkelt ikke lenger kan utsette kjøp på grunn av flytting eller familieforøkelse. Samtidig drar flere og flere fordel av de rekordlave rentesatsene.

President Barack Obama har kastet seg ut i rollen som superselger av billige lån. På et møte i Det hvite hus oppfordret han huseiere til å omprioritere. Det som er spart er tjent, var budskapet fra presidenten. Ingen reklamekonsulent kunne gjort det bedre.

Bankoverskudd

Det hittil tydeligste tegnet på et kommende oppsving kom fra banken Wells Fargo, som etter oppkjøp av konkurrenten Wachovia er en av USAs største. Forbrukerne føler fortsatt at bankene er det svakeste punktet i økonomien, etter at de har tapt tusener av milliarder, men bildet er mer nyansert.

Wells Fargo meldte f.eks. at første kvartal vil vise et rekordstort overskudd. Endelig resultat er først klart i slutten av måneden, men banken tror det blir omkring tre milliarder dollar, dobbelt så mye som ventet.

Snur i september?

I siste kvartal i 2008 falt USAs økonomi i et tempo som tilsvarer 6,3 prosent på årsbasis. For begynnelsen av 2009 har fallet antakelig vært en smule langsommere, men presidentens økonomiske sjefrådgiver Lawrence Summers mener at en endring er nær forestående.

– Følelsen fra i fjor høst av at økonomien var som en ball som rullet av bordet tror jeg vi med rimelig sikkerhet kan spå vil opphøre i løpet av de neste månedene, og vi vil ikke lenger ha følelsen av fritt fall, var vurderingen fra den tidligere økonomiprofessoren og rektoren på Harvard.

Summers la til at han ikke våget spå når oppsvinget kommer, og at det er for tidlig å bedømme hvor kraftig det vil bli.

Bedring i 2010 ...

En gruppe økonomer intervjuet av finansavisen Wall Street Journal gikk et skritt lengre med en prognose om at resesjonen vil være over i september. De la til at fremgangen først vil slå gjennom på arbeidsmarkedet i løpet av neste år.

En slik forsinkelse er velkjent fra tidligere resesjoner. Arbeidsgivere nøler etter en lengre svak periode med å ansette, fordi de vil ha sikkerhet for at det virkelig er snakk om en vending til det bedre.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

MÅ VENTE ...: Amerikanerne trenger jobber. Men må nok iallfall vente til neste år
SHANNON STAPLETON
OBAMA OG RÅDGIVERNE: President Barack Obama omgitt av sine økonomiske rådgivere - fra v. Lawrence Summers, Christina Romer, finansminister Timothy Geithner og sentralbanksjef Ben Bernanke.
Larry Downing