De tre ungene, to jenter og en gutt, får navnene Luna, Kyilia og Kurgan. De ble født 28. april i år, men fødselen er blitt holdt hemmelig for at ungene og moren skulle få fred mens veterinærer kontrollerte deres helse.Ifølge zoologer finnes det trolig bare rundt 5000 ville snøleoparder igjen i verden. De lever i de sentrale deler av Asia, der de streifer om i fjellstrøk opp til 6000 meters høyde i Kina, Nepal, Mongolia, India, Afghanistan og Russland.