Forskning.no skriver i dag at engelske forskere har gjort funn som tyder på at de ikke alltid er de kyniske som ender opp med status og lederposisjoner.

Ett av trekkene ved mennesker er hangen til å drive med heltedåder og veldedighet

Vi gir bort blodet vårt til syke vi aldri kommer til å møte, vi leverer inn stjålne lommebøker som vi finner i en sving, og det er slett ikke uvanlig at folk setter seg selv i fare for å redde livet eller helsen til vilt fremmede mennesker, skriver forskning.no i dag.

Hvorfor gjør vi handlinger som tjener andre uten at vi selv får noe igjen?

De britiske psykologene Charlie Hardy og Professor Mark Van Vugt fra University of Kent, har undersøkt hva folk synes om sjenerøse medmennesker.

De har funnet ut at nettopp sjenerøse og uegennyttige mennesker ser ut til å bli mest populære i en gruppe. Snillingene får mer status, er mer ønsket som partner og venn, og blir oftere gruppeleder.

Les mer på forskning.no: Vær snill — bli populær

Kilde: C. Hardy & M. Van vugt, Nice guys finish first: The competitive altruism hypothesis, Personality and Social Psychology Bulletin, oktober 2006.

SNILL OG POPULÆR ENGEL