Det er påvist H1N1-virus hos en kvinne i 50-årene i Stockholm-området i Sverige, opplyser det svenske Smittskyddsinstitutet.

Dette er det første bekreftede tilfellet av H1N1-viruset i Sverige.

Kvinnen som har fått viruset, ble syk etter en reise til USA. Hun var ikke syk i mer enn tre dager, og var aldri innlagt på sykehus.

Smittskyddsinstitutet har lenge arbeidet med å finne ut hva slags type influensa kvinnen har vært rammet av, og man har en stund mistenkt at det kan ha vært svineinfluensa.

Det er lite som tyder på at kvinnen har smittet andre med viruset, men de som har vært i kontakt med henne, har mottatt behandling for sikkerhets skyld.