JENS CHR. HANSEN

New York

Edward Bello (60) trodde nesten ikke sine egne ører. En så hard dom hadde han aldri fått før.

Misbrukte kredittkort

Edward Bello er en liten fisk i et kriminelt miljø, et par hundre kilometer fra New York City. Litt tyverier hist og her, men aldri noe stort og aldri fengslet. Da Bello igjen stod foran dommeren og innrømmet misbruk av stjålne kredittkort hadde dommer Alvin K. Hellerstein fått nok. Dommeren dømte Bello til 10 måneders husarrest — uten tv.

Dommer Hellerstein mente at tiden var inne til at Mr. Bello for alvor fikk mulighet til å tenke over den skam han hadde brakt over sin familie og den forbrytelse han hadde begått mot samfunnet.

Så derfor skulle fjernsynet, eller rettere fjernsynene - både de seks gamle og det helt nye - ut av huset så Edward Bello kunne få litt ro til å sitte og tenke tingene godt gjennom uten forstyrrende nyheter og ståkende underholdning.

Kone og døtre skjermet

Men her stoppet ikke saken. Edward Bello selv kunne godt leve med dommer Hellersteins dom, men det kunne ikke Bellos to advokater. Og hva med de uhyrlige konsekvenser for fru Bello og deres to tv-hungrende tenåringsdøtre?

Dommer Hellersteins avgjørelse var et ulovlig inngrep i Mr. Bellos forfatningssikrede rett til å se tv, fremhevet forsvaret og henviste til den amerikanske grunnlovs "First Amendment".

Helt galt var det for fru Bello. Hun beklaget seg og sa at fjernsynet var hennes eneste selskap der ute på landet hvor de bodde.

— Jeg snakker med fjernsynet, det skjer jo ikke noe annet her, lød hennes beklagelser.

Forsvarerne anmodet i brev til dommeren om å endre den meget barske dommen. Men dommer Hellerstein var steil. Bello skulle ha en lærepenge.

Imidlertid kunne dommeren se at det var urettferdig å ta fjernsynet fra den øvrige familie. Så derfor - lot dommeren forstå - kunne det fortsatt være fjernsyn på døtrenes rom. Og fru Bello fikk lov til å gå inntil døtrene og se fjernsyn. Men Edward Bello skulle på tro og ære erklære at han ikke ville smugkikke.

Gjorde han det, og det ble oppdaget, ville det bære rett i kasjotten.

Syv fjernsyn

Bello-saken er etter hvert blitt en innviklet sak. En appeldomstol har gitt Bellos advokater medhold, og saken ruller videre i det amerikanske rettssystemet. Imens har Edward Bello fortsatt sine syv fjernsyn i huset.

— I disse usikre og farlige tider er tv ganske enkelt den altavgjørende kilde til å få informasjon og nyheter, sier den ene av Bellos advokater, Steven M. Statsinger til avisen New York Times.

(Jyllands-Posten/Bergens Tidende)