— Petersen har helt rett. Det vil antakelig være uforsvarlig å strekke strikken lenger nå, sier BFO-lederen Didrik Coucheron til NTB.

— Det har blitt overtydelig at det ikke har vært mulig for politikerne å forstå hvilke begrensninger de selv har skapt for den militære innsatsen Norge skal drive med, mener han.

Ifølge Coucheron dreier dette seg om hvor store ressurser som må tilføres for at Forsvaret «skal kunne være litt mer robust når det gjelder vårt utenriksengasjement».

Venter på FN Jan Petersen sier til Aftenposten at Norge bør si nei til å delta i en internasjonal stabiliseringsstyrke i Libanon på grunn av manglende ressurser. Også Forsvaret erkjenner at det vil være en utfordring å sette sammen en Libanon-styrke på kort varsel.

— Det er ikke nok at det kommer en henvendelse fra FN. Vi må også spørre oss selv om vi rett og slett har nok å rekruttere fra, sier Petersen.

Verken Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet vil kommentere saken nærmere før Norge får en konkret forespørsel fra FN om å bidra til en Libanon-styrke.

FNs generalsekretær Kofi Annan vil at europeiske land skal stille med bidrag til en stabiliseringsstyrke for å få slutt på krigen.

Kampene mellom Israel og Hizbollah-geriljaen i Libanon har pågått i en uke, og flere titall sivile ble drept under nye israelske angrep onsdag. Samtidig fortsatte Hizbollah å skyte raketter mot byen Haifa i Israel.

Skepsis i Forsvaret Forsvaret mener det er vanskelig å kommentere en eventuell norsk Libanon-styrke siden dette er et politisk spørsmål som ennå ikke er avklart.

— Den avdelingen vi har som er mest profesjonalisert, er Telemark bataljon, og den er for tiden på oppdrag i Afghanistan. Det ligger en del begrensninger i det, sier major Christian Øverli, som er pressetalsmann i Forsvarsstabens presse- og informasjonsavdeling.

— Det vil være en utfordring for Forsvaret å stable på beina en styrke på kort varsel. Vi har ikke veldig mange styrker som er på så kort beredskap at de bare kan sendes raskt ut i et område, legger han til overfor NTB.

— Dette er et politisk spørsmål og Forsvaret må forholde seg til det som eventuelt kommer fra politisk hold, understreker han.

Oppdragets karakter, antall soldater og hvilke styrker det eventuelt er snakk om vil bli avgjørende for en eventuell norsk rolle, ifølge Øverli.

Forsvarskomiteens leder Jan Petersen peker på faren for at norsk deltakelse i Libanon vil gå ut over innsatsen i Afghanistan og Sudan. Norge har lovet å stille med 170 soldater i Sudan, men det har allerede vist seg vanskelig å rekruttere folk til dette oppdraget.