Smarte tarmbakterier lærer seg å bryte ned vanlige penicilliner, og kan gjøre stor skade.

Akademiska sjukhuset i Uppsala kjemper nå mot et utbrudd av multiresistente bakterier, skriver svenske Aftonbladet. Avisen kaller bakterien ESBL, som står for «Extended Spectrum Beta-Lactamases».

Når bakteriene behandles med antibiotika, øker motstandskraften deres. Det skjer både ved at bakterienes motstandsevne går i arv, men også gjennom at motstandskraften overføres til andre bakterier.

Blant annet har ESBL ført til at rundt 70 pasienter ved sykehuset ble rammet av urinveisinfeksjon. Stadig flere steder i Sverige meldes det om tilfeller, og det svenske Smittskyddsinstitutet forbereder et nasjonalt program for å overvåke bakteriens spredning.

Ifølge Aftonbladet regner man med at det finnes rundt hundre forskjellige former for ESBL. Bakteriene kan medføre infeksjoner i sår, blodforgiftning, lungebetennelse og mageinfeksjoner. Infeksjonene kan ikke behandles med vanlig antibiotika, og man må dermed bruke medisiner som er mye farligere for syke mennesker.

For mennesker som ellers er friske er bakteriene ufarlige. De kan imidlertid være farlige for gamle og syke, og for folk med nedsatt immunforsvar, sier avdelingssjef for pleiehygiene ved Akademiske sjukhuset, Gunnar Kahlmeter.

Det viktigste tiltaket for å unngå spredning av bakterien er ifølge Kahlmeter å holde pasientene atskilt.