THOMAS HEINE

Amman

Israels statsminister Ariel Sharon og palestinernes president Mahmoud Abbas vil kunngjøre våpenhvile i Egypt i dag, opplyste både palestinske og israelske tjenestemenn mandag kveld.

To p pmø t et ved Røde h av et , som foruten Sharon og Abbas har deltakelse av Egypts president Hosni Mubarak og Jordans kong Abdullah, er også nyskapende på flere punkt:

  • Det blir det første toppmøtet i regionens «nye virkelighet», et Palestina uten Yasser Arafat og et Israel der Ariel Sharon er fast bestemt på å evakuere alle jødiske bosettere fra Gaza.
  • Det blir det første møtet på høyt plan mellom Israel og palestinerne siden sommeren 2003, da Sharon og Abbas, den gang statsminister, møtte USAs president George Bush og kong Abdullah i Aqaba ved den jordanske Rødehavskysten for å godkjenne det såkalte Veikartet for fred. Og det første skikkelige israelsk-palestinske toppmøtet siden Sharon kom til makten i 2001.
  • Det blir Sharons første besøk i Egypt og hans første møte med Mubarak siden han ble statsminister.
  • Det blir det første toppmøtet der de nærmeste nabolandene, Egypt og Jordan, er involvert, mens USA holder seg diskret i bakgrunnen.

Samtidig finner toppmøtet sted i en atmosfære som tilsynelatende er bedre enn noensinne siden Oslo-prosessen kollapset på det mislykkete toppmøtet på Camp David i juli 2000, og den andre palestinske intifadaen brøt ut to måneder senere.

Så vel israelerne som pal e stinerne er tydelig vis lei av volden, som har kostet over 3.000 palestinere og 1.000 israelere livet siden september 2000.

President Abbas har klart å få de militante gruppene med på en hittil uerklært våpenhvile. Ingen selvmordsbomber eller andre attentater er blitt gjennomført i Israel siden han ble valgt for et måned siden. Og angrepene fra Gaza med granater og Qassam-raketter mot jødiske bosettinger og israelske byer er kraftig redusert.

Selvstyreadministrasjonen PA har stasjonert sikkerhetsstyrker i Gaza i et forsøk på å stoppe angrepene. Abbas og hans statsminister Ahmed Qurei har erklært et forbud mot å bære våpen for alle palestinere som ikke inngår i de offisielle sikkerhetsstyrkene. For første gang på mange år ble tre militante palestinere nylig arrestert av palestinsk politi.

Israel har redusert sine militæroperasjoner i de okkuperte områdene. Israel har lovet å frigi palestinske fanger — i første omgang 900. Israel har tilbudt å overlate sikkerhetskontrollen til palestinerne i fem byer på Vestbredden, først Jeriko, siden Ramallah, Bethlehem, Tulkarem og Qalqilya. Israel har antydet at en del av de militære kontrollpostene på Vestbredden, som gjør det til et logistisk mareritt for palestinerne å bevege seg fra by til by, vil bli fjernet.

Sharon har lovet å koordinere den israelske, tidligere ensidige, tilbaketrekningen fra Gaza med palestinerne. Egypt har tilbudt å trene palestinske sikkerhetsfolk i Gaza. Jordan har tilbudt å la en palestinsk sikkerhetsstyrke, som i dag befinner seg i Jordan, stasjonere seg på Vestbredden.

Og ikke minst har USA markert et fornyet engasjement for å løse den 56 år lange konflikten. Utenriksminister Condoleezza Rices 24 timer lange besøk søndag og mandag var et eksempel.

Selv om Ariel Sharon og Mahmoud Abbas vil kunngjøre våpenhvile i dag, vil det være en skrøpelig våpenhvile. En enkelt palestinsk selvmordsbombe eller et enkelt israelsk drap på en Hamas-leder kan være nok til å velte lasset. Det siste forsøket på å dempe voldsomhetene, nemlig i forbindelse med Aqaba-møtet og Veikart for fred sommeren 2003, sprakk etter noen få måneder.

Palestinerne vil kreve raske og synlige resultater, ikke minst når det gjelder hverdagen. Israelerne vil kreve at Abbas vingestekker militante grupper som Hamas og Islamsk jihad, slik at disse ikke bare utnytter våpenhvilen til å samle krefter og ruste seg til nye attentater. Både Abbas og Sharon vil være under internt press fra folk som ser enhver annen løsning enn fiendens ubetingete kapitulasjon som forkastelig.

Og skulle det lykkes å opprettholde våpenhvilen og øke den gjensidige tilliten, venter de skikkelig vanskelige spørsmålene som til nå har forpurret alle bestrebelser på en egentlig fred: Grensene mellom Israel og Palestina, de jødiske bosettingene på Vestbredden, de palestinske flyktningene i utlandet og Jerusalems status.

NY TID: USAs ferske utenriksminister Condoleezza Rice og palestinernes ferske president Mahmoud Abbas møttes i Ramallah i går, dagen før toppmøtet i Egypt. Rice kunngjorde at USA har utpekt generalløytnant William Ward som sikkerhetskoordinator. Han skal hjelpe palestinerne med å reformere sikkerhetsstyrkene.<br/> FOTO: AMMAR AWAD, REUTERS