Stormaktene USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og Russland ble i går enige om teksten i et resolusjonsforslag der de ber styret i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) rapportere Iran inn for FNs sikkerhetsråd. De fem, som alle har vetorett i sikkerhetsrådet, ber IAEA uttrykke «stigende bekymring» for Irans atomprogram og hensikten bak det.

Kan få konsekvenser

Iranerne har sagt ifra om at et slik steg vil få store konsekvenser: De truer med å avbryte alle videre forhandlinger og kutte IAEA-samarbeidet. President Mahmoud Ahmadinejad langet i går på ny ut og sa at de ikke vil gi etter for «trakassering», og at Iran vil fullføre arbeidet med å skaffe seg atomkraft.

I går kveld foregikk det et hektisk diplomati i IAEAs hovedkvarter i Wien. Det var ventet at iranerne vil legge fram et protestbrev i dagens ekstraordinære møte i IAEA-styret.

Cuba og Venezuela

Norge er for tiden ett av 35 landene med styreplass i IAEA. Norges representant er ekspedisjonssjef Kåre R. Aas i UDs sikkerhetspolitiske avdeling, som med seg i kofferten har detaljerte instrukser fra regjeringen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Det ble i går regnet som temmelig sikkert at forslaget fra de fem stormaktene får flertall i IAEA-styret. Spenningen er knyttet til hvor stort flertallet vil bli. Det kreves bare simpelt flertall for å avgjøre saken, men alt annet enn bred tilslutning vil bli tolket som et nederlag for stormaktene. Blant styremedlemmene er både Cuba og Venezuela, som ikke er kjent for å være spesielt USA-vennlige.

Vil beholde spillerommet

Hvordan forslaget faktisk vil se ut i detalj var i går kveld ennå ikke klart. Esensen er at Iran skal rapporteres til Sikkerhetsrådet, men at rådet først skal behandle saken på sitt neste møte i mars. Dette var et kompromiss for å få med seg Kina og Russland, som i utgangspunktet har strittet imot USA og de største EU-landenes ønske om å behandle saken der.

Håpet er at tiden fram til mars-møtet kan brukes til å fortsette forhandlingene. Russland har lenge hatt bred støtte for et forslag om å la Iran gjøre den omstridte uran-anrikingen i Russland, men har så langt ikke fått med seg iranerne.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger sagt at striden med Iran må løses ved forhandlingsbordet, innen IAEAs rammer. Støre har også uttrykt skepsis til å koble inn Sikkerhetsrådet for tidlig, fordi dette kunne redusere forhandlingsviljen og det diplomatiske spillerommet.

Samtidig har den norske regjeringen vært opptatt av at det internasjonale samfunnet må stå samlet. Dette siste — kombinert med at det i første omgang ikke blir lagt opp til bruk av drastiske virkemidler som sanksjoner - gjør at Norge trolig vil støtte stormaktene i dag.