Kommer du for landsbygden blir du på landsbygden. Det har vært regelen i flere tiår i Kina.

Et system som har klassifisert deg som enten by— eller landsbymenneske har gjort at bønder og landsbybeboere ikke uten videre har kunnet flytte inn til byene.

Systemet ble startet av Mao på 1950-tallet, og i lang tid var det vanskelig å i det hele tatt reise mellom steder uten tillatelse. Målet var å hindre tilflytting til byene, hvor en privilegert arbeiderklasse vokste frem.

Det har skapt et stort - og voksende - klasseskille i det enorme landet. Mens byboerne har vært garantert jobb, helsetjenester, skoler og pensjon, har landsbyboerne vært bundet til å dyrke jorden.

Systemet har det siste tiårene i stor grad brutt sammen. Anslagsvis 150-200 millioner kinesere har flyttet inn til byene, og bybeboerne har mistet mange av sine gamle rettigheter. I det moderne Kina må du som regel kjøpe velferden du vil ha selv.

Men noen forskjeller er det likevel. Som migrant har du ofte verken tilgang til skoler eller helsetjenester lokale innbyggere har. Og får du komme inn, må du regne med å betale langt mer.

Tidligere kunne du bli arrestert bare fordi du befant deg på et sted hvor «oppholdstillatelsen» din ikke gjaldt. Det ble det slutt på etter at en migrant ble slått i hjel i politiets varetekt i Sør-Kina i 2003.

Jiang Wenran ved China Institute ved universitetet i Alberta har tidligere overfor BBC sammenliknet systemet med apartheid.

Nå kan det være slutt. Systemet med oppholdstillatelser - hukou - var tema på en nylig konferanse sikkerhetsdepartementet holdt.

Få detaljer er lekket fra konferansen. Men avisen China Daily, eid av kinesiske myndigheter, meldte i går at departementet ønsket å fjerne forskjellene mellom by og land.

Ønsket er ikke nytt, og endringer er allerede gjort de siste årene. Uttalelsene er likevel et sterkt signal om at det nå blir fortgang i arbeidet.

Et av formålene er å redusere de store og økende forskjellene mellom rik og fattig i Kina, og å dempe uroen på landsbygden.

I Kina er det mye kontrovers rundt hukou-ene. En undersøkelse på Kinas største nettportal - sina.com - viste nylig at 91,7 prosent av de 11.168 som hadde klikket på svaralternativene ville endre systemet.

Men ikke alle er positive. I byene er mange redde for at migrantene vil bringe med seg kriminalitet. Noen mener også det er et problem at uutdannede bønder vil gjøre bylivet dårligere.

Allerede i november 2005 varslet kinesiske myndigheter et prøveprosjekt hvor de i flere provinser fjernet forskjellene mellom by- og land-hukou.

I tillegg har storbyer som Beijing og Shanghai gjort det lettere å oppnå byregistrering.

Så langt har ikke kinesiske myndigheter offentliggjort noen evaluering.