Sommerfreden råder på Pompstationweg i Scheveningen utenfor Haag. Bortsett fra ventende journalister fra tv-team fra hele verden er det ikke bråk eller oppstyr, og skulle Slobodan Milosevic ha støtter i Nederland, har de ikke møtt opp her. — - Vi er svært tilfreds med vår nye nabo. Det er godt at de har fanget ham, og det er nødvendig å straffe ham for alle de kriger han har satt i gang på Balkan, sier 75-årige Anke Hofman.Innenfor i nummer 32, i den moderne teglsteinsbygningen ý i fengselet, som på hollandsk heter Penitentiair Complex ý har serbernes tidligere president og krigsfører, Slobodan Milosevic, fått en enecelle, og han er foreløpig for ti dager isolert fra de 38 andre fangene ý som også rettsforfølges for krigsforbrytelser på Balkan. Skjerpet overvåking Den tidligere presidenten gjennomgikk en kort legeundersøkelse og ble anbrakt under skjerpet overvåking for å forhindre at han i et anfall av depresjon skulle finne på å gjøre kort prosess, selv.Tirsdag formiddag vil han bli fremstilt for dommerne og få opplest det digre anklageskriftet, som for to år siden ble utarbeidet av FN-domstolen. Foreløpig omfatter det bare forbrytelser begått i Kosovo, men domstolen vil i de kommende uker utvide det til også å omfatte forbrytelser begått under krigene i Kroatia og Bosnia, og anklagerne vil overveie om Milosevic også skal anklages for den alvorligste forbrytelsen ý folkemord. Carla del Ponte tilfreds Beslutningen ble meddelt av domstolens sveitsiske sjefanklager, Carla del Ponte.ý Jeg er sikker på at utleveringen vil øke presset på også å få overført Radovan Karadzic og Ratko Mladic, mente hun.Allerede i går var det opptakt til kødannelse foran fengselet i Haag. Fra Beograd innløp meldinger om at Milosevics medtiltalte og våpenbrødre, den tidligere serbiske president, Milan Milutinovic, overveier å melde seg frivillig.Selve saken mot Milosevic ventes først å begynne om flere måneder. Ifølge Del Ponte vil anklagerne forsøke å samle alle anklager i en enkelt mammutsak. Kan avdekke sannheten Aldri tidligere er en tidligere europeisk statssjef stilt på anklagebenken for forbrytelser mot menneskeheten, og en dom vil sende et budskap til alle verdens diktatorer om at de risikerer å bli straffet for sine forbrytelser.Siden opprettelsen i 1993 har domstolen i Haag avsagt godt et snes kjennelser. Fire soner sine straffer, 16 har appellert sine dommer og to er blitt frikjent. Ti andre saker er i gang, og det dreier seg ikke i alle tilfeller om krigens småfisk, som gjennomførte massakrer, voldtekter, plyndringer og fordrivelser.Nettopp i går avsluttet FN-domstolen behandlingen av saken mot den bosnisk-serbiske generalen, Radislav Krstic, som er tiltalt for å ha gjennomført en av de verste massakrer under krigen i Bosnia. Omkring 7500 muslimske menn og gutter ble myrdet av bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica sommeren 1995, mens 30.000 andre sivile ble fordrevet. Radislav Krstic risikerer å bli dømt til livsvarig fengsel for folkemord. Det er den alvorligste anklagen som kan rettes, og som ingen hittil er blitt dømt for.- Målet var ikke å tilintetgjøre bosniske muslimer som en gruppe, men å utrydde dem som ville fortsette med å kjempe mot serberne, sa Krstics forsvarer, Thomislav Visnjic i sitt avsluttende innlegg. Under saken har Radislav Krstic erkjent at massemordene fant sted, men han viser til at han handlet etter ordre.Jyllands-Posten/Bergens Tidende