Men helsevesenet i Sverige greier ikke å løse oppgaven, selv om avhopperproblemet ble utredet allerede for syv år siden.

Siden da har ingen ting hendt, skrev den ansette Stockholm-avisen Dagens Nyheter på sine nettsider tirsdag. Avisen har snakket med en av avhopperne, Noomi Lappalainen, som var bare 15 år gammel da hun for ti år siden forlot Jehovas Vitner.

— Det ville vært lettere om jeg var død, sier Lappalainen til dagens nyheter. - Jeg gikk til en sosialkurator, men han forsto ikke hva det innebar å være «et vitne» og at jeg kom til å miste både familie og venner hvis jeg meldte meg ut av menigheten, forteller hun.

Behandling

— Vi står ansikt til ansikt med en hel generasjon som har vokst opp i sekter. Disse melder seg nå med behov for behandling, og dette er et voksende problem, sier psykologen Håkan Järva ifølge tirsdagsutgaven av Dagens Nyheter.

Han er selv avhopper fra scientologikirken, og har nå skrevet oppgave om slike avhopperes situasjon i forbindelse med psykologistudiet ved Göteborgs Universitet. - På behandlingshold er beredskapen dårlig og kunnskapsnivået lavt, fremholder Järva.

Henry Jablonski, som leder den svenske foreningen for medisinsk psykologi og har 30 års yrkeserfaring, kjenner problemet godt. - I løpet av disse årene traff jeg unge pasienter i akutt psykose eller dyp krise knyttet til politiske eller religiøse sekter, sier han.

Ubeskyttet

En statlig utredning om saken, «I god tro - samfunnet og nyreligiøsiteten», pekte på at ungdom er spesielt utsatt for sektenes virksomhet. - Barn har ingen beskyttelse, det gikk klart frem av utredningen, sier professor i psykiatri Jan Otto Ottoson.

— Men religiøse spørsmål er svært følsomme og vanskelige å ta opp. Vi har jo tros- og religionsfrihet her i Sverige, og den skal vi ta godt vare på, men det bør ikke skje på bekostning av prinsippet om menneskers integritet, sier Ottoson til Dagens Nyheter.

Margo Invardson, tidligere riksdagsrepresentant og leder i riksforbundet for seksuell opplysning RSFU utredet sektspørsmålet for syv år siden. Hun foreslo lovendringer og mer informasjonsarbeid, men den ansvarlige ministeren gikk senere av og utredningen ble glemt