• Jo, jeg merker at det begynner å røyne på nå, sier utenriksminister Thorbjørn Jagland, som i tre døgn har forhandlet om en løsning for lasteskipet "Tampa" om natten og drevet valgkamp om dagen.

Torsdag var han i Molde, og besøkte blant annet en bedrift som produserer nødutstyr for flyktninger og telt for det norske forsvaret. Under omvisningen i bedriften hadde han telefonsamtaler både med den australske utenriksministeren Alexander Downer og med FNs generalsekretær Kofi Annan om "Tampa".

— Fremskritt

— I løpet av det siste døgnet føler jeg at vi har oppnådd noen fremskritt som gir grunnlag for en viss optimisme. Signalene fra Australia er annerledes enn de var i går, sier Jagland til NTB. Konkret legger han vekt på at den humanitære situasjonen om bord i båten er sikret, ved at den fortsatt kan være i australsk farvann.

— Militære mannskaper har gått om bord og tatt kontroll over båten. Da kan de ikke løpe fra ansvaret de har påtatt seg. Det hadde vært langt verre om båten var blitt tvunget ut til havs igjen, sier Jagland.

Han ser det også som gunstig at den norske ambassadøren i Australia har fått tillatelse til å gå om bord i "Tampa". Dermed har norske myndigheter en mulighet til å overvåke den humanitære situasjonen om bord.

Prinsipper

Jagland er helt klar på at denne saken må løses på grunnlag av FNs flyktningkonvensjon og den internasjonale havrettskonvensjonen om sikkerhet på havet som forplikter både Norge og Australia. Han appellerer også til andre norske partiledere om å stille seg bak regjeringen og disse prinsippene. Dersom dette ikke skjer, mener Jagland at det vil vanskeliggjøre forhandlingssituasjonen.

— Kan ikke denne saken løses ved at Norge om nødvendig åpner for å ta imot flyktningene?

— Vi må holde oss til de rammene jeg har skissert. Norge har bidratt til å ta imot flyktninger når FNs høykommissær har bedt om det. Så langt har vi ikke fått noen slik forespørsel, og alle parter er best tjent med at rammene som settes av havrettskonvensjonen og FNs flyktningkonvensjon følges opp, sier Jagland.