Norge og Russland forvalter mange felles fiskebestander. Likevel har bare ett av ti norske forskningsfartøy sluppet inn i russisk sone de siste årene, melder NRK.

— Vi legger til grunn at skal begge parter få dette til, må begge parter ha tilgang hos hverandre. Får vi ikke det til, får vi ikke det datamateriale som vi har bruk for, sier Utenriksdepartementets pressetalsmann, Karsten Klepsvik.

Under kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland i Kabelvåg denne uken ble det protokollført at partene må ha gjensidig tilgang for sine forskere.

Tirsdag kommer Russlands president Vladimir Putin på besøk til Norge. Saken blir trolig tatt opp da.

(NTB)