Singapore har en svært streng straffelov. Drapsdømte og folk som dømmes for besittelse av, eller handler med narkotika i stor skala, blir henrettet. For stoffet cannabis, som den tyske kvinnen hadde liggende, går grensen for bruk av dødsstraff ved 500 gram.

— Vi har nettopp fått overlevert den vitenskapelige rapporten, som viser at det drier seg om mindre enn 500 gram. Det betyr at aktoratet ikke kan kreve dødsstraff, og min klient Julia risikerer ikke å bli henrettet, sa forsvarsadvokaten Subhas Anandan.

Saken mot 23 år gamle Julia Susanne Bohl har vakt sterkt oppsikt i Tyskland og det øvrige Europa. Hun kom for flere år siden til Singapore som student, og bosatte seg senere i den lille bystaten.

Siden 1975 er minst 340 mennesker, de fleste av dem narkotikaforbrytere, blitt dømt til døden og hengt i Singapore. Påtalemyndigheten hadde ikke umiddelbart noen kommentar til at Bohl trolig unngår denne skjebnen.

(NTB)