Dr. Yongqi Gao har sammen med Professor Ola M. Johannessen på Nansen Environmental and Remote Sensing Center i Bergen og Nansen-Zhu International Research Center i Beijing laget en simulering av potensiell spredning av det radioaktive avfallet fra Fukushima reaktoren i Japan over stillehavet frem til 2019.

— Det som er viktig å presisere her, er at vi ikke har data på mengden av konsentrasjonen av det radioaktive avfallet. Denne simuleringen vil i første omgang gi oss pekepinn på bevegelsesmønsteret av avfallet, forteller Ola M. Johannessen ved Nansen-senteret.

Ett års utslipp

Forskerene har satt opp simuleringen med 100% utslipp i ett år. Johannessen mener at japanerene vil nok stoppe utslippet mye tidligere.

— Selv om de stopper det etter en måned, så vil bevegelsesmønsteret og konsentrasjonen som simuleringen viser oss, være gode indikasjoner på hvordan avfallet sprer seg, forteller han.

Forskerene på Nansen-senteret har jobbet med radioaktiv spredning i Norskehavet og arktiske hav i mer enn ti år, og publisert resultatene i boken «Radioactivity and pollution in the nordic seas and artic regions». Boken er utgitt av forlaget Springer.

Kinesiske myndigheter bekymret

Det var kineserenes bekymring for spredning i området de neste årene som som gjorde at Dr. Yongqi Gao laget simuleringen.

— Dette er også et modellsystem kan vi bruke også i andre sammenhenger, for eksempel fra Sellafield, forteller Johannessen.

Du kan lese oppdaterte nyheter om stråling fra Fukushima reaktoren i Japan på de internasjonale sidene fra Det internasjonale Atom og energi-byrået.