Det franske instituttet IRSN , som tilsvarer Statens strålevern, har simulert spredningen av radioaktive utslipp i Japan og hvordan det vil nå resten av verden. Ifølge prognosene skal utslippene nå Norge i dag, 21. mars, melder Aftenposten.no

Se simuleringen i vinduet ovenfor.

Dette stemmer godt overens med Statens Stråleverns egne beregninger.

— Franskmennenes kalkulasjon og modell er ikke ulik den vi selv nylig har foretatt, og som vi har sett andre aktører har gjort. Den baserer seg på meteorologiske data som finnes i internasjonale nettverk, sier seksjonssjef i Statens Strålevern, Astrid Liland, til Aftenposten.no.

Sensitive målefiltre

Hun forteller at spormengder av radioaktivt avfall fra Japan vil kunne registreres over store deler av jordkloden.

— Det er allerede blitt målt radioaktivitet i Sibir og i USA. Vi har estimert at vi i Norge vil kunne se noe fra i morgen, legger hun til.

På bakgrunnen av dette har Statens strålevern besluttet å skifte luftfiltre ved sine måleinstrumenter hvert døgn fra i dag av.

— Disse luftfiltrene er veldig sensitive. Hvis det skulle komme noe, bare bittelitt, vil vi fange det opp, sier hun.

n Nyttig informasjon

— Har den norske befolkning grunn til å bli uroet av dette?

— Nei, absolutt ikke. Vi antar at det blir veldig lave verdier. Vår målestasjon ved den norske ambassaden i Tokyo måler tre ganger høyere nivåer enn det naturlige radioaktive nivået, og heller ikke det er bekymringsfullt høye doser. Radioaktiviteten transporteres over store avstander på vei til Norge, og vil fortynnes på veien og vaskes ut av luftlagene med nedbør underveis, forklarer hun.

— De eventuelle funnene vil hjelpe oss til å kunne regne tilbake hvor mye som antagelig ble sluppet ut i Japan. Slike undersøkelser ble gjort flere ganger etter Tsjernobyl-ulykken. Hvis vi finner noe på disse filtrene, vil vi kunne justere modellprognosene våre i forhold til reelle data, sier hun.

Evakuerte arbeiderne

Frykten for at stråling kan ha ødelagt mat produsert nordøst i Japan, øker. Nå jobber arbeiderne fortsatt døgnet rundt for å få kontroll over situasjonen ved det katastroferammede atomkraftverk Fukushima Daiichi.

Arbeiderne ble evakuert mandag, da grå røyk steg opp fra reaktor 3, ifølge driftsselskapet TEPCO, men røyken forsvant senere på dagen.

Utenriksdepartementet gikk i helgen ut med nye reiseråd der norske borgere ble bedt om å vurdere å forlate flere regioner i Japan, blant annet Tokyo.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at stråleforurensningen fra kraftverket Fukushima-Daiichi er mer alvorlig enn tidligere antatt. Advarselen overskygget den positive meldingen om at alle anleggets seks reaktorer nå igjen får tilført strøm.