NY EU-AVSTEMNING? Statsminister Kjell Magne Bondevik tror nå det blir ny EU-avstemning i Norge før 2010. Han mener at blant annet utvidelsen gjør det nødvendig å vurdere EU-standpunktet på nytt om to-tre år, og åpner for at stortingsvalget i 2005 blir et EU-valg. En rekke meningsmålinger viser nå flertall for norsk EU-medlemskap, og velgerne har latt seg påvirke av utvidelsen.

FRI FLYT: Fra 2004 er det fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft i et område med 450 millioner mennesker. Det betyr eksempelvis at en polakk har rett til opphold i Norge hvis hun har arbeid. Norge har ikke bedt om midlertidig begrensning i den frie flyten av arbeidskraft, slik som Tyskland. UD mener sjansen for at østeuropeere skal strømme til Norge er liten på grunn av geografiske og språklige barrierer.

HUSK PASS: Nordmenn som reiser til EUs nye medlemsland må ta med passet, selv om de ti landene går inn i Schengen-avtalen. Grensekontrollen mot de nye medlemslandene blir opprettholdt til minst 2005, men kanskje helt til 2007, da en ny generasjon av Schengens såkalte SIS-system lanseres. De nye EU-landene trenger tid for å bygge opp grensekontrollen for å stanse ulovlig innvandring.

EØS-MILLIARDER: EØS-området og EU utvides samtidig med ti nye medlemmer fra 2004. Forhandlinger om betingelsene for EØS-utvidelsen starter 9. januar. EU-kommisjonen vil forlange en 20-dobling av det norske bidraget til sosial utjevning i EU. Et krav på 4 milliarder vil bli blankt avvist av Norge, som ikke vil betale mer enn selv EU-medlemmer gjør.

FISKESTRID: Norges viktigste mål er å få friest mulig fiskeeksport til EU etter utvidelsen. Norge har i dag frihandelsavtaler med de ti søkerlandene som havner bak EUs tollmurer fra 2004. Norge vil trolig be om generelle tollreduksjoner på fisk til EU. Da vil EU kreve at EU-borgere får kjøpe seg opp i EØS-landenes fiskeflåter. Dette har Norge og Island avvist.

KONTANTSTØTTE: Utvidelsen av det indre markedet gir utvidede forpliktelser for norske myndigheter. Nordmenn i alle nye EØS-land har for eksempel krav på barnetrygd og dagpenger fra Norge. Og snart kan norske foreldre i EØS-land trolig kreve kontantstøtte, fordi EFTAs overvåkingsorgan mener alle nordmenn har krav på den samme offentlige støtten uansett hvilket EØS-land man bor i.

LAV EKSPORT: Norge importerer mer enn vi eksporterer til de ti kandidatlandene. I 2000 utgjorde eksporten til de ti landene bare 1,5 prosent av Norges samlede eksport. Importen fra de ti landene utgjorde 2,5 prosent. Men markedet i kandidatlandene er i voldsom vekst. Sentral-Europa er et gryende marked for norsk gass.

(NTB)

NYTT EU-VALG: Utvidelsen av EU kan føre til at stortingsvalget i 2005 blir et EU-valg-