KLAUS JUSTSEN

18 måneder etter angrepet med de kaprete passasjerflyene er en bitter strid om det store området på sørspissen av Manhattan avsluttet med valget av planer, utformet av den tyske arkitekten Daniel Libeskind.

Planen, som i tillegg til det himmelstrebende tårnet med hengende hager omfatter minnesmerke, museum, kjøpesenter og tusenvis av kontorer i flere høyhus, har de siste ukene blitt regnet som en klar favoritt.

Både borgermester Michael Bloomberg og guvernør Michael Pataki gjorde det klart at de foretrakk Libeskinds planer fremfor et rivaliserende prosjekt utarbeidet av et lokalt konsortium under kodenavnet Think.

Dette prosjektet hadde to veldige tårn, som minnet om en overdimensjonert teknokonstruksjon som det sentrale element, med museer høyt hevet over storbyens støyende vrimmel.

Bygget på gamle fundament

Sent onsdag brukte byggeutvalget bare en enkelt time for å treffe den endelige avgjørelsen — som ble gjort kjent torsdag. Skjønt en langvarig strid med dette avsluttes, betraktes valget som opptakten til nye stridigheter - og ingen kan med den ringeste sikkerhet si noe om hvordan det endelige resultat kommer til å se ut.

Kun et par ting synes å stå fast. Det veldige tårnet, som suverent vil være verdens høyeste, blir sentrum. Det er også avgjort at det aldri skal bygges på fundamentene av de to store tårnene - som på minutter ble forvandlet til berg av murbrokker, stål og støv.

Fundamentene blir en del av minnesmerket, som også kommer til å omfatte de svære betongveggene som opprydningen blottla. Veggene ble konstruert for å holde Hudsonelvens vann ute, men i Libeskinds prosjekt står de som et symbol på demokratiets solide fundament.

To parker og en sirkelformet fotgjengerbro skal gjøre området attraktivt for de hundretusener som har sitt arbeid på sørspissen av Manhattan. Den ene parken plasseres slik at den ikke har en eneste skygge den 11. september mellom kl. 8.46, da det første flyet traff, og kl. 10.28, da det andre tårnet styrtet sammen.

«Hellig jord»

Derimot er det uklart hvordan den endelige utformingen av høyhusene blir. Libeskind forestiller seg spisse tårn som hever seg fra klippefundamentet som en avansert utgave av pyramidene. Alle tårnene har forskjellige geometriske figurer, og vil bli et landemerke som fra alle innfallsvinkler vil være lett gjenkjennelig når man nærmer seg storbyen.

Daniel Libeskind, som bl.a. har høstet stor ros for det jødiske museum i Berlin, har allerede gjennomført mindre endringer i sine planer for å imøtekomme krav fra byggeutvalget. I første omgang planla han å grave helt ned til klippefundamentet, hvilket ville ha skapt et vel 20 meter dypt hull. Nå blir det bare ni meter dypt.

Hermed er det skapt plass til et underjordisk trafikksenter med både busser og tog. Flere pårørende til de omkomne har protestert mot disse planene med en henvisning til at den slags ikke hører hjemme på hellig jord.

Ifølge byggeutvalgets formann John Whitehead har Libeskind med sine visjoner brakt håp og inspirasjon til en by - som stadig kjemper for å komme til krefter etter å ha blitt rammet av en forferdelig tragedie.

Det vil gå et tiår før det kolossale byggeprosjektet kan avsluttes, og innen det skjer vil arkitekt Libeskind bli tvunget til å gjennomføre flere endringer. Det største problemet kan bli antallet kontorer.

Hvem betaler?

Bare seks uker før terrorangrepet hadde havnevesenet, som eier området, gitt lisensen på World Trade Center til eiendomskongen Larry Silverstein for 99 år. Verdien av denne avtalen er anslått til 3,2 milliarder dollar.

Eiendomskongen hevder at han har rett til å velge det endelige prosjektet, og han forlanger også at det skal ha et samlet kontorareal på nesten en million kvadratmeter og et kjøpesenter på 90.000 kvadratmeter. Det er nødvendig fordi Silverstein hver måned skal betale 10 mill. dollar i leie.

Det er samtidig uklart hvem som skal betale for museum og minnesmerke, og om det blir havnevesenet eller bystyret som får det overordnete ansvaret. I første omgang valgte Daniel Libeskind imidlertid å glede seg over at New York hadde lagt større vekt på å ære de omkomne enn på dollar og cent.

HØYERE ENN FLØYEN: Dette manipulerte bilder viser vinnerutkastet plassert i sitt rette element. Tårnet blir 533 meter høyt. Til sammenlikning er Fløyen 399 m.o.h. - Ulriken er 643...<p/>