• Nominasjonsprosessen i USA begynte 3. januar med valgmøtene i Iowa og fortsetter 8. januar med nominasjonsvalg i New Hampshire. I tråd med tradisjonen er disse to delstatene først ute også i år. Iowa har vært første stat ut siden 1972.
  • Nominasjonsprosessen i Iowa er et underlig og komplisert politisk ritual. Iowanerne samles til lokale valgmøter (caucuses) i totalt 1784 valgdistrikt. De skal velge delegater til konventene som avholdes i Iowas 99 landdistrikt. Møtene blir arrangert i alt fra skoler, rådhus og idrettshaller til private hjem. Myndighetene prøver å få flest mulig av valgmøtene til å foregå i offentlige bygninger.
  • Republikanerne gjennomfører sine valgmøter i Iowa ved hjelp av hemmelig avstemning. Valgmøtedeltakerne skriver navnet på sin kandidat på en lapp. Alle resultatene samles inn av partiets administrasjon i Iowa. Delegater fra hvert valgdistrikt reiser til de 99 konventene i landdistriktene, som i sin tur velger delegater til the District Convention, som så velger delegater til the State Convention. Dette konventet utpeker til slutt Iowas 40 delegater til det republikanske landsmøtet. Delegatene er ikke bundet av lokalvalgene, men vil normalt følge rådene som valgmøtene gir om hvilken kandidat Iowas republikanere bør støtte.
  • Demokratenes valg i Iowa er, tro det eller ei, mer komplisert: De oppgir ikke nøyaktige stemmetall, bare forholdsmessig hvor mange delegater hver kandidat vil få ved the State Convention, hvor det totalt er 2500 delegater. Deltakerne på Demokratenes valgmøter samler seg i grupper etter hvilken kandidat de vil støtte. I 30 minutter vil så de forskjellige gruppene prøve å overbevise de andre om å skifte side. Når gruppene telles opp, må en presidentkandidat ha fått støtte fra minst 15 prosent av de oppmøtte velgerne for å bli representert ved konventene i Iowas landdistrikt. Velgere som støtter kandidater som ikke når 15 prosents oppslutning, får mulighet til å bytte gruppe for å styrke en annen kandidat. Også demokratene sender delegater til konventer i alle 99 landdistrikt, som så sender delegater til the District Convention og the State Convention. Demokratene i Iowa får sende 57 delegater til landsmøtet. Men til forskjell fra republikanerne blir de fleste delegatene til demokratenes landsmøte valgt av the District Convention.
  • Relativt få av Iowas innbyggere deltar i nominasjonsprosessen, anslagsvis seks prosent. De mest markerte fraksjonene i hvert parti er ofte overrepresentert, og kritikere sier prosessen ikke er representativ.
  • En vinner i Iowa blir ikke nødvendigvis sitt partis presidentkandidat. George Bush senior vant i Iowa i 1980 og Bob Dole i 1988, men ble senere forbigått av andre kandidater i det republikanske partiet.
  • Samtidig — siden 1972 har det bare to ganger hendt at presidentkandidater har blitt nominert, selv om de tapte både i Iowa og i New Hampshire. Begge var demokrater: George McGovern i 1972 og Bill Clinton i 1992.