I de fleste tilfeller er det snakk om en rådgivende avstemning. I tre land er traktaten allerede endelig godkjent i parlamentet.

Av de gjenstående 12, har fire land vedtatt ikke å holde folkeavstemning, mens situasjonen er uavklart i åtte. Det regnes som lite sannsynlig at noen av disse vedtar folkeavstemning.

Spania: Folkeavstemning 20. februar 2005. Prognose: Sikkert ja.

Frankrike: Folkeavstemning, trolig juni 2005: Prognose: Trolig ja.

Nederland: Folkeavstemning, trolig i juni 2005. Prognose: Trolig ja.

Luxembourg: Folkeavstemning 10. juli 2005. Prognose: Sikkert ja.

Irland: Folkeavstemning, kanskje høsten 2005. Prognose: Trolig ja.

Portugal: Folkeavstemning, kanskje høsten 2005. Prognose: Sikkert ja.

Polen: Trolig folkeavstemning, uvisst om det blir 2005 eller 2006. Prognose: Åpent.

Storbritannia: Folkeavstemning, trolig mars 2006. Prognose: Trolig nei.

Tsjekkia: Folkeavstemning, trolig juni 2006. Prognose: Åpent.

Danmark: Folkeavstemning, trolig juni 2006. Prognose: Åpent.

Litauen, Ungarn og Slovenia har ratifisert avtalen i parlamentet.

Belgia, Estland, Malta og Sverige har vedtatt ikke å holde folkeavstemning. Der avgjøres saken av de folkevalgte.

Østerrike, Kypros, Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Latvia og Slovakia har ikke tatt endelig beslutning om hvordan grunnlovstraktaten skal ratifiseres.