23. august er "internasjonal dag til minne om slavehandel og dets opprinnelse", men dagen passerer helst uten oppstuss av noe slag. Lånke, som leder det norske Antislaveriselskapet, mener det er synd og skam.

— Det er en stor villfarelse at slaveriet ble avskaffet ved den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet. I virkeligheten har det aldri vært flere mennesker i slaveforhold enn i dag, og det øker i omfang, men problemet er skjult. Dette burde markeres på en minnedag om slaveriet, sier Lånke til NTB.

27 millioner

— Formelt er slaveri forbudt i alle land, så offisielt er det ikke lengre noe problem. Men i virkeligheten lever flere titall millioner mennesker i ulike former for slaveforhold. Fortielsen er en viktig del av problemet, sier Lånke.

Det er rundt 27 millioner slavebundne mennesker rundt i verden, ifølge den britiske sosiologen Kevin Bales. Han har gitt ut boka "Det nye slaveriet", som er blitt en bibel for dem som forsøker å bekjempe slaveriets moderne former.

— India, Pakistan, Brasil, Nepal, Mauretania og Sudan er blant landene der slaveri er mest utbredt. Det finnes også i ulik grad i mange andre asiatiske, afrikanske og latinamerikanske land, blant annet er sexslaveri blant yngre jenter utbredt i Thailand, sier Lånke.

Barnearbeid

Han mener India og Pakistan med barnearbeidets betydning for teppeproduksjon og småindustri er de mest klassiske eksemplene på et moderne slaveri. I Nepal har mange gjeldsslaver i landbruket nå blitt satt fri, noe som også byr på problemer, fordi de blir satt rett på gata uten noe tilbud.

I land som Sudan og Mauretania er det fortsatt en god del slaveri av den klassiske typen - ved at slaver blir kjøpt og solgt som slavedrivernes eiendom.

De vanligste formene for slaveri i den globale økonomien er livegenskap og gjeldsslaveri. Det innebærer at mennesker blir satt i pant, for eksempel ved at barn blir stilt til disposisjon for kreditor når foreldre skylder penger. Slavearbeidet reduserer ikke grunngjelden, slik at slaveriet kan pågå i generasjoner.

Salg av kvinner og barn til prostitusjon er også en stadig mer utbredt form for slaveri, som også kommer til syne i mange vestlige land.

— Det gjøres mye for å bekjempe slike problemer, blant annet i FN. Vi mener det ville være i pakt med dagens virkelighet å endre 23. august fra å være minnedagen for slaveriet til en kampdag mot det slaveri vi vet eksisterer. Det er en utfordring vi gjerne lar gå til regjeringen, sier Ola T. Lånke.

(NTB)