— Arbeidere arbeider enten uten betaling eller for småpenger, sier en tjenestemann ved ministeriet for økonomisk utvikling og handel i Moskva.Arbeiderne klassifiseres ifølge den anonyme kilden som "eksportvarer" fra Nord-Korea, og utgjør 90 prosent av "varene" russerne kjøper fra Nord-Korea.Det er ikke kjent hvor nordkoreanerne arbeider, men Amnesty International har tidligere rapportert at nordkoreanere arbeider i sibirske gruver eller med tømmerhogst.Hvis nordkoreanere tvinges til å arbeide under slike forhold etter avtale mellom de to landene, vil landene være skyldig i brudd på den internasjonale konvensjonen mot slavearbeid fra 1927, ifølge menneskerettsorganisasjoner.En representant for organisasjonen Human Rights Watch forteller om leirer der russisk politi sørger for at nordkoreanerne ikke får bevege seg utenfor gjerdene.Rapporter om slaverilignende tilstander for nordkoreanere i Russland kommer samtidig som Nord-Koreas leder Kim Jong-il besøker Russland.