Schröder og hans medarbeidere har lansert en plan, "Agenda 2010", for hvordan den rød-grønne regjeringen i løpet av de neste sju årene skal blåse nytt liv i Europas største økonomi. Første og viktigste mål er å få ned den skyhøye arbeidsledigheten.

Men tidligere denne måneden offentliggjorde sju framtredende SPD-folk et åpent brev, der de anklager regjeringen for å drive dårlig skjult høyrepolitikk. Schröder må endre kursen drastisk, krevde seks av partiets parlamentarikere og lederen for det mektige fagforbundet IG BAU, som organiserer bygnings-, jordbruks— og miljøarbeidere.

Opprør

Et slikt opprør på topplan i partiet er selvfølgelig ille nok. Enda verre for Schröder er det at SPD nå for første gang i partiets lange historie - den går helt tilbake til 1875 - nå rammes av noe som kan ligne et indre opprør, der folk på grasrota har startet en underskriftsaksjon blant alminnelige partimedlemmer.

De trenger litt mindre enn 70.000 underskrifter, for å presse fram en uravstemning i partiet om ledelsens og regjeringens reformpolitikk. Schröder hadde håpet å kunne samle partiet bak denne politikken på fire regionale SPD-konferanser, den første i Bonn 28. april og den siste i Potsdam 20. mai.

Men nå vokser engstelsen for at 1. mai i år ikke bare formelt, men også realpolitisk, skal bli en nøkkeldato for den tyske arbeiderbevegelsen. Den gamle kampdagen kan denne gangen bli brukt til å demonstrere misnøye med regjeringen.

(NTB)