Stadig større mengder av skapningene har dukket opp i japanske farvann siden juli i fjor. De skader garnene, som fiskerne må bruke mye tid og krefter på å rense og reparere før de kan reise hjem med redusert fangst.

– Det er et forferdelig problem, disse manetene er som vesener fra verdensrommet. Hvis garnene er fulle av maneter, blir det jo ikke plass til fisk, sier Noriuki Kani i fiskerlaget i Toyama nordvest for Tokyo.

Havforskeren Hitoshi Iizumi sier fagfolk fortsatt vet heller lite om kjempemanetene. En teori går ut på at de driver til japanske farvann med havstrømmene, etter å ha formert seg utenfor Kina eller Sør-Korea.

Manetproblemene har oppstått samtidig med at Japan ligger i ny strid med store deler av verdenssamfunnet om fortsatt hvalfangst. Til sammen 17 stater legger press på regjeringen i Tokyo for å få den til å stanse denne fangsten.