En konflikt om prisen på landet som anlegget ligger på, skaper bølger i forholdet mellom norske myndigheter, lokale landeiere, og afghanske myndigheter. Konflikten handler om hvem som eier landet, og om de har fått godt nok betalt.

— Vi skulle gjerne kjøpt oss ut av det, men kan ikke gjøre det. Da bidrar vi bare til å forsterke et problem, sier Strøm-Erichsen. Problemet skal blant annet være at den afghanske staten hevder den eier jorden, mens private landeiere mener de eier den. Videre har prisen på jorden økt fra en til 10 millioner kroner etterhvert som konflikten har eskalert. Dagen da anlegget åpnet var status fremdeles at konflikten på ingen måte er løst.

Norge har brukt 150 millioner kroner på å bygge en ny leir til de rundt 100 norske soldatene i Meymaneh. De deler leir med soldater fra Finland og Latvia. I går åpnet forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen anlegget, som er det eneste faste anlegget det norske forsvaret bygger i Afghanistan.

— Det skal overlates til befolkningen her i Meymaneh når vi drar, sier statsråden.

I tillegg har det vært et poeng at det skulle bygges av lokal arbeidskraft.

Flesteparten av de 750 norske soldatene i Afghanistan, rundt 400 personer, holder til i Mazar-e-Sharif, som også er nord i landet.