Medlemmene av Dumaen sa onsdag at et ukrainsk NATO-medlemskap strider mot vennskaps— og strategipakten inngått mellom de to landene i 1997.

«Ukrainsk medlemskap i militæralliansen vil ha negative konsekvenser for hele spekteret av forbindelser til vårt broderfolk», heter det i uttalelsen, som ble enstemming vedtatt.

Ukraina planlegger felles militærøvelser med amerikanske soldater senere i måneden for å bedre samarbeidet mellom det ukrainske forsvaret og NATO-landenes stryker.