Utenriksminister Laila Freivalds blir også kritisert, fordi utenriksdepartementet ikke hadde noen kriseberedskap. Kommisjonen mener svensk UD bør etablere en sentral kriseenhet for å håndtere større kriser i fremtiden.

– Den enheten som regjeringen har forslått, er ikke tilstrekkelig, sier kommisjonens leder Johan Hirschfeldt.

Innen UD var det ikke klart hvem som var øverste ansvarlig, og informasjon om katastrofen ble heller ikke effektivt spredt i UD-systemet. Konsekvensene ble økte fysiske og psykiske lidelser for de rammede og deres pårørende, konstaterer kommisjonen i sin rapport.

Mats Andersson / SCANPIX