FNs mat— og landbruksorganisasjon, som i disse dager holder toppmøte i Roma, levnes ikke mye ære av forskere som har jobbet for organisasjonen.

— Da jeg evaluerte et prosjekt for FAO, ble jeg kalt inn til sjefen og fortalt hva jeg skulle skrive. Min erfaring er at FAO er versting når det gjelder å styre konklusjoner, sier Ole Hofstad, professor ved Institutt for naturforvaltning, UMB på Ås.

Ikke bare evalueringer og rapporter har fått spesiell behandling i FAO. Varslere som har forsøkt å påpeke mangler eller korrupsjon i FAO-systemet, har også fått en ublid skjebne. For eksempel den norske sprøytemiddeleksperten Baard Johannessen. Da han var ansatt av UD som juniorekspert i FAO, avslørte han korrupsjon i forhold til en fransk sprøytemiddelprodusent. Deretter ble han frosset ut av FN-organisasjonen.

— Folkene i UD visste at de sendte meg inn i et vepsebol, og lovet å hjelpe meg med jobb i Kenya hvis det skar seg i FAO. Men det løftet ble senere glemt, uttalte Johannessen til BT i desember.

Politisk styrt debatt

Nå frykter Aksel Nærstad i det norske Utviklingsfondet at FAO-møtet skal underslå en intern rapport om økologisk landbruk. Rapporten konkluderer med at i dagens situasjon er økologisk småskalalandbruk bedre egnet for fattige bønder enn økt fokus på kunstgjødsel og sprøytemidler.

Les også:

FN vil ha slutt på proteksjonismen

Den konklusjonen er uheldig for norske Yara og andre kunstgjødselprodusenter som har tjent mye på matvarekrisens behov for hurtig vekst. Yara er sammen med flere storkonsern i landbrukssektoren godt representert på årets FN-toppmøte.

Stein W. Bie, forsker ved Noragric, har tidligere kritisert måten Yara fremmer kunstgjødsel på. Han mener selskapet mangler forståelse for at afrikanske bønder uten økonomisk sikkerhetsnett er skeptiske til å satse på nyvinninger som kunstgjødsel.

Da han var forskningsdirektør i FAO fra 1995-97, fikk også Bie beskjed om hva han skulle mene.

— Muligheten for frisk faglig diskusjon var svært begrenset den tiden jeg jobbet i organisasjonen. Sammenlignet med Verdensbanken, var takhøyden lav og den faglige debatten ble styrt politisk. Når det gjaldt tema som den grønne revolusjonen i Asia, genmodifiserte organismer og dyrking av økologisk mat, fikk vi beskjed ovenfra hva vi skulle mene, forteller Stein W. Bie.

Internasjonal business

Hofstad og Bie, som begge har jobbet med utviklingsspørsmål i en årrekke og har evaluert flere bistandsprosjekter, understreker at de ikke har opplevd å bli styrt av skandinaviske oppdragsgivere.

— Jeg har jobbet for bl.a Norad, dansk og finsk UD og har aldri opplevd et tilsvarende press, sier Ole Hofstad.

Selv om de nordiske aktørene holder stien ren, er både Hofstad og andre utviklingsforskere betenkt når det gjelder utviklingen innen bistandsrelatert oppdragsforskning- og evaluering. Evaluering av bistandsprosjekter er blitt en stor, internasjonal industri. Private konsulentfirma styrer stadig mer av denne butikken, og evalueringer settes ut på globale anbud.

En kritisk rapport som avviker sterkt fra det oppdragsgiver ønsker, kan medføre at en forskningsinstitusjon ikke får flere oppdrag. Dermed kan konklusjonene indirekte bli styrt av oppdragsgivers ønske.

En annen faktor som påvirker bistandsrapporter, er krav om uttalelser fra lokale eksperter. I fattige land er det gjerne liten fagekspertise og få forskere. Når disse får stadig flere konsulentoppdrag, går det ut over den frie forskningen. Og når de tjener mer penger på å skrive rapporter for vestlige giverland enn ved å drive egen forskning, skaper det en uheldig kultur, mener Ole Hofstad.

— Det er blitt big business i mottakerland å skrive prosjektforslag og rapporter. Folk vil heller tjene gode penger på slike ting enn å starte egen virksomhet. Man spekulerer i hva som etterspørres på den norske ambassaden i f.eks. Tanzania i stedet for å spørre hva som trengs i eget land. Dette skaper en uheldig kultur. Og det er nok en tendens til å skrive slik at oppdragsgiverne vil ha det. Hva det er, finner afrikanerne veldig kjapt ut, sier Hofstad.

Hva tror du om FN og korrupsjon? Si din mening!