Debatten omkring den omstridte broen har rast i Førde etter at byggingen ble stoppet av kommunen den tredje februar i år. Årsak: Byggherre Qvam AS bygde en annen bro enn avtalt.

– Nå har vi sagt klart ifra om at vi i Førde kommune ikke lar oss pille på nesen, sier Østenstad.

– Ubetydelig avvik

Det er kun de delene av broen som avviker fra planene, som må rives. Det dreier seg om broens to grindverksvegger med kvadratisk mønster, hvor det var avtalt et mønster i romber.

Daglig leder i Qvam AS, Jostein Fredly, mener kommunen overreagerer:

– I dette tilfellet avviker det vi har gjort lite fra tegningene. Så lite at vi så på det som unødvendig å informere kommunen om det, sier han.

Det er kommunen ikke enig i, og har pålagt Qvam AS å gjennomføre rivingen innen tolvte april. Men kommunen har ikke satt noen frist for når broen må stå ferdig.

– Enten kan de komme med et nytt forslag til løsning, eller de kan bygge slik som avtalt. Det ville være det enkleste for dem, sier Østenstad.

Byggherren må betale

Østenstad tar ingen selvkritikk for at ikke feilen ble oppdaget tidligere:

– Vi stoppet arbeidet så snart vi ble klar over at de bygget en bro vi ikke hadde godkjent, sier han.

Østenstad understreker at det er byggefirmaet som må dekke kostnadene forbundet med rivingen.

Fredly er ikke sikker på hva han nå vil gjøre.

– Vi trenger noen dager på å diskutere dette, så får vi se.

– Vil dere klage avgjørelsen inn for Fylkesmannen?

– Det vil jeg ikke kommentere. Først må vi snakke sammen internt i bedriften, sier han.

GODKJENT SKISSE: Denne utgåva av gangbru mellom handelshusa gjekk til topps i arkitektkonkurransen, og vart godkjent av kommunen med deieggforma skulpturane inne i brua av stål og glas. ILLUSTRASJON: KRITT ARKITEKTER AS