• Libanon er igjen blitt en slagmark. Blir også landets økonomi skutt i fillebiter?

NAVN: Frida Nome

STILLING: Midtøsten-ekspert og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

AKTUELL: Krigen i Midtøsten

— Libanon er igjen blitt en slagmark. Blir også landets økonomi skutt i fillebiter?

— Konsekvensene av krigen er store, også for økonomien. Libanon har brukt enorme ressurser på å bygge opp igjen landet etter borgerkrigen og har en gigantisk utenlandsgjeld (40 milliarder dollar, red.anm). Det økonomiske utgangspunktet før de israelske angrepene var dårlig, og ødeleggelsen av infrastruktur, stengte flyplasser og havneblokader gjør situasjonen selvsagt enda verre. Mine kontakter i Libanon forteller at krisen rammer den økonomiske aktiviteten i hele landet, ikke bare de områdene som blir bombardert. Verdiskapingen stanser opp og det private forbruket er på et minimum.

- Økonomiske kriser rammer de fattigste mest. Hvilke grupper er mest sårbar i Libanon? - Hvis vi skal snakke om en underklasse i Libanon, kommer nok de palestinske flyktningene nærmest den definisjonen. Men det er også utbredt fattigdom blant mange shiamuslimer i landet.

- Libanon skulle nå for alvor skumme fløten av mange års investeringer i turistindustrien? - Ja, Beirut var jo kjent som Midtøstens Paris på 1970-tallet, og det er gjort store investeringer på å vinne tilbake posisjonen som turistmagnet etter år med krig og konflikter. Det er i første rekke arabiske turister som besøker Libanon. Nå tørker turiststrømmen ut, med store økonomiske skadevirkninger for landet.

Turistnæringen står for 15 prosent av Libanons bruttonasjonalprodukt, og det var ventet at utlendingene skulle legge igjen 15-20 milliarder kroner i 2006.

- Hvordan kan krigen påvirke den politiske situasjonen i Libanon? - Her er utsiktene enda skumlere, med mulighet for borgerkrig mellom de ulike gruppene i landet. Libaneserne er sterkt splittet i synet på Hizbollah. Mange oppfatter at dette ikke er Libanons krig, men at landet er blitt et gissel i Hizbollahs, Syrias og Irans oppgjør mot Israel. Mange mener Hizbollah har trukket Libanon inn i et krigsinferno. Polariseringen som ble forsterket av Syrias invasjon i fjor, skjerpes nå ytterligere. Når folk opplever at den libanesiske staten ikke kan gi dem beskyttelse, øker faren for at politisk uro også kan utløse væpnet kamp mellom grupper som støtter Hizbollah og Syria på ene siden, og deres motstandere på den andre.

- Vil konfrontasjonen med Israel kunne øke rekrutteringen til Hizbollah? - Det er i hvert fall sannsynlig at den folkelige støtten til shiamuslimske Hizbollah i Midtøsten vil øke fordi store befolkningsgrupper i regionen har sterke følelser for palestinernes kamp. At Hizbollah tar en væpnet konflikt med Israel, kan derfor gi gruppen flere støttespillere også i den sunnimuslimske delen av Midtøsten.