Serbias tidligere president Milan Milutinovic er frikjent.

– Domstolen finner Dem ikke skyldig på tiltalepunktene en til fem, sa rettens formann Iain Bonomy til Milutinovic, og beordret at han skulle settes fri fra varetekt da han leste opp dommen torsdag ettermiddag.

Fem andre medtiltalte, blant dem det daværende Jugoslavias visestatsminister Nikola Sainovic som fungerte som Slobodan Milosevics høyre hånd i Kosovo-krigen, ble funnet skyldige i krigsforbrytelser og dømt til mellom 15 og 22 års fengsel, ifølge en sammenfatning av dommen som er lagt ut på domstolens nettsider.

Første dom

Dommen torsdag er den første dommen ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) over jugoslaviske og serbiske myndigheter for krigen og fordrivelsen av kosovoalbanere i Kosovo våren 1999.

Dommen fastslår at den store bølgen av flyktninger ut av Kosovo var et bevisst mål, og at det ble iverksatt en bredt anlagt voldelig kampanje mot den kosovoalbanske sivilbefolkningen fra jugoslaviske og serbiske myndigheters side under NATOs flyangrep mot Jugoslavia som begynte 24. mars 1999.

Kampanjen ble iverksatt av den jugoslaviske hæren VJ og politistyrker under ledelse av det serbiske innenriksdepartementet. Flere tusen kosovoalbanere ble drept og mange hundre tusen fordrevet.

Bevisste handlinger

– Det var de bevisste handlingene til disse styrkene som forårsaket at minst 700.000 kosovoalbanere forlot Kosovo i den korte perioden fra slutten av mars til begynnelsen av juni 1999, sa dommer Bonomy.

Domstolen fant det bevist at krigsforbrytelser var begått i minst 13 kommuner i Kosovo, og at forbrytelsene ble begått som ledd i en større plan.

Formålet var å «bruke vold og terror for å tvinge et betydelig antall kosovoalbanere fra sine hjem og over grensene, for at statlige myndigheter skulle kunne beholde kontroll over Kosovo», heter det.

Nær dom over Milosevic

Visestatsminister Nikola Sainovic ble sammen med tidligere general i hæren Nebojsa Pavkovic og politigeneral Sreten Lukic dømt til 22 års fengsel, mens general Vladimir Lazarevic og generalstabssjef Dragoljub Ojdanic hver ble dømt til 15 års fengsel.

– Nikola Sainovic var en av de nærmeste og mest betrodde medarbeiderne til Milosevic, heter det.

– Han var en mektig representant i Jugoslavias regjering som ikke bare videreformidlet opplysninger til Milosevic og sendte Milosevics instruksjoner til dem i Kosovo, men som også hadde innflytelse over hendelser i provinsen og makt til å ta beslutninger, leste Bonomy.

Ifølge nyhetsbyrået AP er dette formuleringer som er det nærmeste domstolen noen gang vil komme en dom over tidligere president Slobodan Milosevic, som døde i mars 2006, uten at rettssaken mot ham var avsluttet.