JAN TYSTAD

Forsvarsminister Hoons opptreden var ikke særlig tillitvekkende og mange observatører spår at han kommer til å bli første offer for Lord Hutton-høringen. En seerundersøkelse tidlig på kvelden på Sky News viste at 65 prosent trodde han vil bli sparket, bare 35 prosent trodde han vil fortsette som statsråd.

Kjente ikke kilden

Hoon hevdet at det var statsminister Blairs private sekretær Jonathan Powell som hadde oppfordret ham til å skrive til BBCs styreformann Gavin Davies og be BBC offentliggjøre dr. Kellys navn som kilde til BBC-reportasjen. Dette skjedde i et privat brev, understreket han, og så kom han med den oppsiktsvekkende påstanden at han ikke var helt sikker på at dr. Kelly var kilden før etter at våpeneksperten var død.

Men han hadde snakket med Kelly, innrømmet forsvarsminsiteren i går. Han hevdet at David Kelly støttet den britiske regjeringens politikk overfor Irak, som endte med åpen krig. For Kelly hadde på eget initiativ kommet til forsvarsministeren og uttrykte sin støtte, fortalte Hoon.

Dette skjedde helt uformelt i en av forsvarsdepartementets kantiner, og den gang visste ikke Hoon hvem Kelly var, sa forsvarsministeren,

Ubesvart spørsmål

Mange av de viktigste spørsmålene ble ikke besvart og det blir statsminister Tony Blair som i dag må ta opp tråden og klarlegge hvem som var ansvarlig for at navnet Kelly kom frem. Hvem som tvang ham til å stille opp i utenrikskomiteen, var det Jonathan Powell? Og ble han satt under et utålelig press under avhørene i forsvarsdepartementet? Gjorde Blair noe for å minske presset, eller var det han som ba medarbeiderne om å sette tommeskrue på Kelly?

Forsvarsminister Hoon antydet at det ikke var statsråder, men utenrikskomiteen som ved sine spørsmål hadde presset dr. Kelly til grensen for selvmord.

Hoon sa at det var blitt utarbeidet en liste over journalister som David Kelly hadde snakket med. «Jeg vet at folk har spekulert på virkningen av å forberede en slik liste. Men jeg kan ikke si noe mer enn at det er spekulasjoner». Denne listen ble imidlertid brukt som press mot Kelly under avhøret i utenrikskomiteen.

Forsvarsministeren avfeide påstanden om at han forsøkte å påvirke utenrikskomiteen ved å sende brev til enkelte medlemmer og be dem stille Kelly bestemte spørsmål. Disse brevene er blitt offentliggjort i britisk presse.

Lekkasjer i departementet

Hoon sa at hans første tanke da navnet ble kjent, var at Kelly burde stå til ansvar og som et eksempel fordi det var kjent at det foregikk lekkasjer til pressen fra departementet. «Min første reaksjon var at dette kunne lede til disiplinære aksjoner når det gjaldt denne personen. Forsvarsdepartementet hadde fått et rykte på seg for å lekke til journalister. Dette ville være en anledning til å se mer alvorlig på slike ikke-autoriserte kontakter med journalister.»

— Ikke meg

Hoon benektet at han hadde noe å gjøre med den «gjetteleken» som pressekontoret drev overfor pressen. Som kjent ble avisene oppfordret til å foreslå hvem de trodde var BBCs kilde og journalistene fikk god hjelp til å gjette riktig. Hoon benektet at han sto bak denne ideen.

Han benektet også at han sto bak beslutningen om at dr. Kelly skulle kryssforhøres i full offentlighet av utenrikskomiteen. Ideen om å «henge ut Kelly» kom fra øverste embetsmann Sir Kevin Tebbit, hevdet statsråden. Andre ledende tjenestemenn i departementet hadde gitt det rådet at dr. Kelly ikke burde tvinges til å vitne offentlig i utenrikskomiteen.

Forsvarsministeren angret ikke at dr. Kelly ble hengt ut offentlig. Hoon mente våpeneksperten var blitt «behandlet veldig bra» av regjeringen. Hoon forklarte at «alle Kellys sjefer tok hensyn til hans situasjon og tilbød ham all den hjelp han måtte ønske. Jeg kan ikke se at han noen gang ble dårlig behandlet i departementet.»

Dette strider mot uttalelser som Kellys kolleger og venner er kommet med. En av hans nærmeste kollegaer, John Clarke, forklarte seg under høringen i går og sa at dr. Kelly hadde sagt at avhøret i utenrikskomiteen hadde vært «den verste dagen i hans liv». Kellys enke skal forklare seg i neste uke og hun har antydet at hun vil avsløre hvilket enormt press hennes avdøde ektemann gjennomgikk.

BBCs ansvar

Forsvarsministeren sa at han var blitt «rasende» da Andrew Gilligans reportasje om at Statsministerens kontor hadde spritet opp en etterretningsmelding ved å sette inn at Saddam Hussein kunne angripe med masseødeleggelsesvåpen i løpet av 45 minutter. Hoon kalte reportasjen en løgnaktig påstand mot regjeringen fordi det ble påstått at etterretningsoffiserer hadde protestert. I går innrømmet han at noen hadde protestert, men at det bare gjaldt «språklige detaljer».

Dokumentet er neppe det viktigste, men at påstandene om at Saddam Hussein kunne angripe britiske interesser (for eksempel på Kypros) i løpet av 45 minutter, ble brukt av flere regjeringsmedlemmer, blant dem statsminister Tony Blair. I dag får han anledning til å forklare seg og han kan ikke skyve skylden over på andre. Han har ansvaret for sine statsråder og sin regjering.

HOON AVHØRES: Denne tegningen forestiller forvarsminisiter Geoff Hoon (t.v.) i avhør hos Lord Hutton (i midten) og James Dingemans (t.h.).<br/> TEGNING: KIRSTY WIGGLESWORTH, PA/EPA