Kriseplanen ble laget under den kalde krigen på 1950-tallet, og skulle iverksettes hvis USA ble utsatt for et kjernefysisk angrep.

Bare timer etter terrorangrepene var den hemmelige reserveregjeringen på plass, ifølge anonyme tjenestemenn i regjeringen.

Skyggeregjeringen skal arbeide i hemmelige bunkere utenfor Washington hvis landet blir utsatt for et katastrofalt angrep. Planen er iverksatt fordi USA frykter at al-Qaida-nettverket kan ha tilegnet seg atomvåpen. Tjenestemennene understreker at det ikke finnes opplysninger om at så er tilfelle, men at planen er en sikkerhetsforanstaltning.

Ifølge avisen Washington Post har Bush utplassert om lag 100 sivile ledere på et hemmelig, underjordisk sted utenfor Washington.

Høytstående tjenestemenn fra ulike departementer skifter på å bemanne bunkerne. Vanligvis befinner det seg fra 70-150 personer på stedet, alt ettersom hvilke opplysninger etterretningstjenesten sitter inne med.

(NTB)