KLAUS JUSTSEN

Påstander om at det de siste par dagenes kamphandlinger har vært «sporadisk motstand», kan imidlertid ses som et forsøk på å tilsløre at «Operasjon fritt Irak» allerede har utviklet seg til en hard krig. Kanskje hardere enn general Tommy Franks og hans sjefer hadde ventet.

De første store tapene på slagmarken har gjort det klart at den valgte strategien innebærer en betydelig risiko. Tapene har satt spørsmålstegn ved strategien som generalene og kanskje særlig forsvarsminister Donald Rumsfeld valgte.

Selv om generalene står fast på at den sporadiske motstanden ikke vil få innflytelse på krigens gang, har den avslørt svake punkter i angripernes strategi.

Både general Franks og forsvarsminister Rumsfeld fastholder at tap hører med til en krig, og at ingenting hittil er kommet overraskende på dem Målet er fortsatt å nå Bagdad så raskt som mulig.

Her venter de første virkelige kamphandlinger i løpet av et døgn eller to, håpet om at Republikanergarden raskt vil overgi seg må anses som urealistisk ønsketenkning.

For president Bush gjelder det som for alle andre at han først når oppgjøret med Republikanergarden er innledet, vil få en virkelig følelse av hvordan de allierte styrkene klarer seg.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende