Koalisjonen under Golfkrigen i 1991: USA, Storbritannia, Australia, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Bulgaria, Canada, Danmark, Egypt, De forente arabiske Emirater, Frankrike, Hellas, Italia, Kuwait, Marokko, Holland, New Zealand, Niger, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Saudi-Arabia, Senegal, Spania, Sverige, Syria, Tsjekkoslovakia, Tyskland og Tyrkia.

Koali sj onen under krigen mo t Irak i 2003: USA, Storbritannia og Australia er de eneste land som vil delta i landkrigen fra første dag. Danmark sender en korvett og en ubåt. Polen vil sende opp imot 200 soldater.

Ukraina vil kanskje sende tropper til beskyttelse mot kjemiske angrep. Den spanske regjering har ennå ikke tatt stilling til militær deltakelse. Italia støtter den amerikanske linje, men landet vil ikke sende tropper. Tsjekkia, Slovakia og Ungarn har tidligere gjort det klart at de kun vil delta hvis krigen føres med støtte fra en ny FN-resolusjon. Tsjekkerne og slovakerne har sendt en felles avdeling til beskyttelse mot kjemiske og biologiske våpen til Qatar, men soldatene blir ikke sendt videre til Irak.