Ingen av de troende som var til stede under gudstjenesten sent julaften ble skadd i eksplosjonen som førte til at tusenvis av små trebiter fra skriftestolen ble spredd rundt i kirken.

Politiet knytter eksplosjonen til den "italienske Unabomberen" som har fått skylden for rundt 30 angrep i Venezia-Friuli regionen siden 1994. Fire aktorer i påtalemyndigheten jobber med "Unabomber-saken" men har så langt ingen solide spor.

Selv om ingen er blitt skadd i angrepene har italienerne gitt gjerningsmannen kallenavnet "Unabomberen" etter amerikaneren Theodore Kaczynski.

(NTB)