Amerikanske biologer bruker laser i et eksperiment for å skremme gjess bort fra områder hvor de er uønsket. Biologene håper laseren driver gjessene til hekkeplasser hvor de ikke skader avlinger.

— Vi er ikke sikre på hvordan fuglene reagerer på strålen, men vi håper at metoden på sikt skremmer dem bort, sier biolog John Cepek til Ananova.

Resultatene er så langt blandede. Etter at laseren ble fyrt av fløy alle de 17.000 fuglene av gårde, men de var tilbake dagen etter.(Origo)