• Sist gang var det historisk, denne gangen er det personlig, sier Brondalyn Coleman (22). 

Tusenvis av politisk engasjerte amerikanere samles her iCharlotte denne uken for demokratenes landsmøte. Blant dem er Brondalyn Coleman(22) og Bailey Perkins (22) fra Oklahoma. De to ungdomspolitikerne eroptimistiske med tanke på høstens valg.

— Det er ingen tvil i min sjel om at Obama vil bligjenvalgt, sier Coleman, som er collegepresident for Det demokratisek partiet iOklahoma.

Støtten vil vokse

De to tror at støtten til og engasjementet for Obama vilvokse utover høsten, ettersom folk får et mer personlig forhold til valget.

— Det er lett å distansere seg, men etter hvert som debattenutvikler seg tror jeg at mange vil forstå at dette handler om ting som vilpåvirke deres liv, og at det virkelig er en stor forskjell på kandidatene, sierColeman, som driver rekrutteringsarbeid blant studenter på delstatens skoler oguniversiteter.

— Jeg hører folk si at ungdommen ikke er like aktiv somsist, men hvis du går på Facebook eller Twitter vil du se at det er mer aktivtfor Obama enn noensinne. De sosiale mediene vil ble kjempeviktige i dettevalget. Vi kommer til å jobbe enda hardere for å få ham gjenvalgt.

Forandring kommer

De to ungdomspolitikerne, i likhet med mange av gårsdagenstalere, minnet om at forandring tar tid og ikke kan skje over natten. Dette ertydeligvis Obamaleirens nye fortolkning av begrepet "change".

— God utdannelse, jobber, tilgang til helsestell er en delav den fremtiden vi ønsker å skape, men det kommer ikke på et blunk. Vi ønskerå få Obama gjenvalgt så vi kan få til enda større og bedre ting i fremtiden,sier Perkins.