Skrapesyken er av typen Nor98. Det er første gang denne er oppdaget i dette distriktet, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Sauen var seks år gammel og kom fra en besetning på om lag 38 dyr. Veterinær bekreftet diagnosen på det døde dyret i dag.

I motsetning til klassisk skrapesyke regnes Nor 98 som svært lite eller ikke smittsom. Mattilsynet understreker også at det ikke er påvist sammenheng mellom skrapesyke og sykdom hos mennesker.

Besetningen blir nå underlagt restriksjoner, og det skal tas prøver av alle dyrene.

Skrapesyken som er funnet på Osterøy skal ikke være smittsom.