Forskerne, ledet av Gabriel Horn ved Cambridge University, mener at kjøtt— og beinmel infisert med skrapesyke kan ha ført til utbruddet av kugalskap, som har den vitenskapelige forkortelsen BSE, i 1986.Ifølge en rapport forskerne har laget på oppdrag fra britiske myndigheter har Storbritannia en relativt høy andel av sau i forhold kyr, og har også relativt mange tilfeller av skrapesyke. Dette betyr at dyrefôret kan ha inneholdt mye materiale som er infisert av skrapesyken.I tillegg begynte Storbritannia på 1970-tallet å fôre kalver de første 12 leveukene, en praksis som ikke har vært vanlig i resten av Europa og i USA.Disse faktorene kan bidra til å forklare hvorfor BSE-epidemien brøt ut i Storbritannia, mener forskerne.