Systemet skal etter planen fungere ved at turbiner med en diameter på 40 meter plasseres på lektere ikke langt fra land. Turbinene pumper opp havvann som omgjøres til vanndamp og sendes opp i lufta.

Dermed øker luftfuktigheten og sjansen for regn i landområdene som ligger innenfor kysten.

— Hvis dette virker kan nytteverdien bli enorm. Eksempler på bruk er slokking av skogbranner og man kan skape fruktbart land i ørkener, sier Stephen Salter, som leder forskergruppen ved Universitetet i Edinburgh.

Flere forutsetninger må imidlertid være oppfylt for at teorien skal kunne omsettes i praksis. Systemet er blant annet avhengig av pålandsvind og relativt høy lufttemperatur.

(NTB)