Cirka 80 prosent av oppdrettsvirksomheten i Skottland er eid av utenlandske selskap, som nederlandske Nutreco og norske Fjord Seafood, Pan Fish og Lerøy Seafood Group.

Utlendingene har ingen interesse av at EU beskytter egne oppdrettere, fordi det bare skaper vansker for driften de utenlandsk selskapene har i andre land.

Men når EU skal høre hva den skotske oppdrettsnæringen mener og beregne hvordan markedet virker for EUs oppdrettere, er det bare de «innfødte» oppdretterne som teller. Heller ikke Nutreco, som er har hovedkontor i EU-landet Nederland, blir hørt. Slik er EU-reglene, og det har Angus Morgan og hans allierte utnyttet med stort hell.